โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเยี่ยมชมโครงการ

   📢 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนธันวาคม ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   📢 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนพฤศจิกายน ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   📢 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนตุลาคม โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   📢 วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนกันยายน โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   📢 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนสิงหาคม โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13, นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13, นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยของ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 1 และ สัญญาที่ 2 โดยมีนายอธิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่การทางพิเศษฯ,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ ตัวแทนผู้รับจ้าง กทพ. ให้การต้อนรับ ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้นำเสนอมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนถนนพระราม 2 ให้กรมทางหลวงได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมทางหลวงรับทราบมาตรการต่างๆ ตามที่ กทพ. เสนอ โดยแจ้งว่ามีความครบถ้วนและครอบคลุมการทำงานในทุกขั้นตอน

   วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13, นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13, นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี ได้จัดให้มีการประชุมเรื่องมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ร่วมกับตัวแทนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ และ วิศวกรโครงการสัญญาที่ 1 และ สัญญาที่ 2 ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุมหมวดทางหลวงแสมดำ โดยทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้นำเสนอมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนถนนพระราม 2 ให้กรมทางหลวงได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

   📢 วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำเดือกรกฎาคม โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายเอนก โคตรพรมศรี ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมชมการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินบริเวณคลองบางขุนเทียน และการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโรงเรียนสมบุญวิทย์

   เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคมวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะเดินทางมารับฟังและเยี่ยมชมโครงการทางพิเศษสายพระราม3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยมีนายชาตรีตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษานำชมโครงการฯ

   วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 2 ได้เชิญ พ.ต.ต.จักรกฤษณ์ เศษนาเวช สว.จร.สน.บางมด และทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจราจร สน.บางมด เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ช่วยอาสาจราจร ให้กับเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ เพื่อนำไปปฏิบัติงานด้านจราจรได้อย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

   วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ทางโครงการฯ ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

   นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนพระราม 2 และทางพิเศษพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชน

   วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโครงการฯ ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

   วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ทางโครงการฯ ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ/ค่ะ

   วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ทางโครงการฯ ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ/ค่ะ

   วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ทางโครงการฯ ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ.เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ/ค่ะ

   วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โครงการทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ให้การสนับสนุนกิจกรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจท่าข้าม โดยส่งมอบกรวยยาง โดยท่าน พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ ตรีเจตน์ สารวัตรตำรวจจราจร และ พ.ต.ท.พีระศักดิ์ จิโรจน์สกุล รองผู้กำกับจราจร เป็นผู้รับมอบ ครับ/ค่ะ

   📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ 📣📣 วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ของสำนักงานเขตจอมทอง เข้าตรวจติดตามแคมป์คนงานก่อสร้างของโครงการฯ เพื่อให้ปฏิบัติภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

   ข่าวประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา,นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ และนายทศพร บุญประตูไชย ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศ เยี่ยมชมโครงการทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมโครงการฯในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นี้ครับ/ค่ะ

   วันที่ 15 ตุลาคม 64 สำนักงานเขตจอมทอง จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 29 (ช่วง นุชเนตร) ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกโรคโควิด-19 ให้กับแรงงานพนักงานกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 3 ในแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง บริษัท CHEC (ไทย) จำกัด ถนนพระรามที่ 2 ซอย 18 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้ง คุมเข้มมาตรการ Bubble protocol อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนให้แก่กลุ่มแรงงานต่างชาติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 🚧🏗⛺️👷🏻‍♀️👷🏻👷🏼‍♂️❌🦠

   📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ 📣📣 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 น. สำนักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมกับสำนักอนามัย,สำนักการโยธา,กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข,กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ เข้าตรวจประเมินแคมป์คนงานก่อสร้างของโครงการฯ เพื่อให้ปฏิบัติภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.