โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเยี่ยมชมโครงการ

   วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น. 🚧หัวหน้าหมวดทางหลวงแสมดำ พร้อมเจ้าหน้าที่การทางพิเศแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง,วิศวกรโครงการฯ และผู้รับจ้างของ กทพ. ลงพื้นที่บริเวณใต้คลองสนามชัย เพื่อตรวจสอบระบบระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูฝนที่จะมาถึงค่ะ

   วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 📢ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Audits) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกิตติวัฒน์ ยิ้มย่อง ผอ.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2,เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 📢ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนเมษายน 2566 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   🚧ทางโครงการฯ ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างภายในโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการความปลอดภัยในเส้นทางก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 2 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ด้วยค่ะ

   วันที่ 6 - 7 เมษายน 2566 ทางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ได้จัดกิจกรรมอบรมให้แก่พนักงาน หลักสูตรการใช้ปั้นจั่น (4ผู้) ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ยึดเกาะวัสดุ และ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยค่ะ

   🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 📢 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนมีนาคม 2566 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   #เขตจอมทอง ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาจุดที่มีการจราจรติดขัดบนถนนพระรามที่ 2 👷🏼‍♂️👮 🚘 . (17 มี.ค.66) เวลา 11.00 น. นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางมด และเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วน เยื้องปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 19 เพื่อหารือและแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนพระรามที่ 2 ในจุดดังกล่าว รวมถึงจุดปากซอยทางเข้า-ออกถนนพุทธบูชา ซอย 31 และบริเวณปากซอยวัดยายร่ม ถนนพระรามที่ 2 ซอย 33

   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30 น. - 16:30 น. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผอ.กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม,นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย ผอ.กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยมีนางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ กทพ. พร้อมเจ้าหน้าที่การทางพิเศษ,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง,ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และตัวแทนผู้รับจ้างของ กทพ. ให้การต้อนรับ และทางโครงการฯ ได้นำเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของทางโครงการฯให้ทางคณะเจ้าหน้าที่ได้ทราบพร้อมได้รับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปฏิบัติในการทำงานต่อไป

   📢 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   📢 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนมกราคม

   📢 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนธันวาคม ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   📢 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนพฤศจิกายน ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   📢 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำเดือนตุลาคม โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.