โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการจราจร

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดช่องทางเข้าทางหลัก บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก (บริเวณหน้าปั๊มซัสโก้) 🚧 โดยทางโครงการฯ จะเริ่มปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระราม 2 ในช่องทางคู่ขนาน ฝั่งขาออก (บริเวณหน้าปั๊มซัสโก้) เพื่อดำเนินการหล่อแนวแบริเออร์คอนกรีตปิดช่องทางเข้าทางหลัก ⛔️ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป เวลาปิดเบี่ยงคือ 22:00 ถึง 05:00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก ในช่องทางออกทางคู่ขนาน 🚧เพื่อดำเนินการดึงท่อร้อยสายไฟใต้ดิน (HDPE) โดยจะปิดเบี่ยงในช่องทางออกทางคู่ขนาน ฝั่งขาออก (บริเวณหน้าคอนโด Niche ID rama 2) ⛔️ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ถึง 15 กันยายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรในช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก บนถนนพระราม 2 🚧 เพื่อดำเนินการยกติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยจะปิดเบี่ยงจราจรในช่องทางหลัก ทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออก บนถนนพระราม ช่วงกม.1+309 ถึง กม.6+630 (บริเวณทางขึ้น-ลง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ถึง รพ.นครธน) ⛔️ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ช่วงเวลา 21:00 น. ถึง 05:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร และด่านดาวคะนองชั่วคราว 🚧 เพื่อดำเนินการยกติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ⛔️ เริ่มปิดทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตั้งแต่เวลา 21:00 น. ถึง 05:00 น. 🚘 โดยผู้ใช้ทางสามารถขับรถมุ่งหน้าไปยังถนนสุขสวัสดิ์ แล้วใช้สะพานกรุงเทพ หรือสะพานภูมิพลแทนได้

   🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨 👉🏻 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568 เวลา 21.00 - 05.00 น. เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ ทั้งหมด 3 จุดดังนี้ 1. บริเวณทางขึ้นมุ่งหน้าไปดาวคะนอง ขาออกกรุงเทพ ( แสดงในรูปภาพที่ 1 ) 2. บริเวณหน้าด่านฯ ดาวคะนอง ขาเข้ากรุงเทพฯ ( แสดงในรูปภาพที่ 2 ) 3. บริเวณหน้าด่านฯ สุขสวัสดิ์ ขาเข้ากรุงเทพฯ ( แสดงในรูปภาพที่ 3 )

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดการจราจรในช่องทางคู่ขนาน ฝั่งขาเข้า บนถนนพระราม 2 ชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง I-GIRDER วันที่ 6 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 21:00 น. ถึง 05:00 น. ⛔️จะปิดเบี่ยงการจราจรในช่องทางคู่ขนาน ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.5+202 (บริเวณหน้า Index) 🚘โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ช่องทางเบี่ยงเข้าทางหลัก บริเวณตรงหน้าตลาดนัดกรีนเดย์ไนท์ เพื่อไปออกทางคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้าได้ 🚘สำหรับผู้ใช้ทางที่อยู่ในซอยพระราม 2 ที่ 46 และ 48 สามารถเข้าซอยพระราม 2 ที่ 50 แทนได้ และทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเวลา

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการติดตั้ง Precast Segment, Precast Parapet และ I-Girder ⛔️ปิดทางลง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้าเพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรในช่องทางคู่ขนาน บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า ชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการดึงท่อร้อยสายไฟใต้ดิน (HDPE) โดยจะปิดเบี่ยงในช่องทางคู่ขนาน (ด้านขวาทาง) ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.1+840 (บริเวณเมโกะ คลินิก) ⛔️ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 9 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง

   ประชุมร่วมอัพเดท ปัญหาการจราจรในการก่อสร้างทางด่วนและการรื้อถอนสะพานกลับรถ บริเวณ หมู่บ้านชิชา และปรับปรุงพื้นผิวจราจร เพิ่มป้ายบอกทาง กระจกโค้ง เพื่อลดอุบัติเหตุ บริเวณ จุดตัดทางเบี่ยง ออกเส้นทางหลัก คู่ขนาน พระราม 2 ส.ส.ปูอัด การทางพิเศษ กรมทางหลวง ตัวแทนภาคประชาชน ตำรวจ ส.น.บางมด ประชุมร่วมกันที่ ส.น.บางมด

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดการจราจรในช่องทางคู่ขนาน บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก มุ่งหน้าสมุทรสาครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการรื้อถอนสะพานกลับรถตัวเดิม (หมู่บ้านชิชา) ⛔️ขอปิดการจราจรในช่องทางคู่ขนาน ฝั่งขาออก (บริเวณหน้าหมู่บ้านชิชา) 🚘โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ช่องทางเบี่ยงเข้าทางหลักบริเวณตรงหน้าปั๊มซัสโก้ เพื่อไปออกทางคู่ขนานบริเวณคลองบัวได้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 ถึง 5 เมษายน 2567 ช่วงเวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการติดตั้ง Precast Segment, Precast Parapet และ I-Girder ⛔️ปิดทางลง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้าเพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   ทล. - กทพ. รุกแก้ปัญหาโครงการก่อสร้างบริเวณถนนพระราม 2 มั่นใจทุกโครงการแล้วเสร็จพร้อมเริ่มดำเนินการได้ปี 68 ฟากนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ปัดกระแสท่องเที่ยวหัวหินซบ ลั่นขณะนี้นักท่องเที่ยวเพียบ - อัตราเข้าพัก รร. พุ่ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า จากที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี และได้สั่งการให้กรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้หาแนวทางปฏิบัติและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างบริเวณทางหลวงหมายเลข 35 สายดาวคะนอง - วังมะนาว (ถนนพระราม 2) และเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชน

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 ในช่องทางคู่ขนาน ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าดาวคะนอง 🚧เพื่อดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ⛔️ปิดเบี่ยงจราจรในช่องทางคู่ขนาน จำนวน 2 ช่องจราจร (บริเวณคลองบางมด) โดยผู้ใช้ทางสามารถเบี่ยงเข้าช่องทางหลักได้ ช่วงกม.2+793 (บริเวณพระราม 2 ซอยที่ 30) และเบี่ยงออกช่องทางคู่ขนาน ช่วง กม.2+535 (บริเวณพระราม 2 ซอยที่ 28) ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22:00 ถึง 04:00 น.

   ข่าวประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 ในช่องทางคู่ขนาน ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าดาวคะนอง 🚧เพื่อดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ⛔️จะปิดเบี่ยงจราจรในช่องทางคู่ขนาน จำนวน 2 ช่องจราจร (บริเวณคลองบางขุนเทียน) 👉โดยผู้ใช้ทางสามารถเบี่ยงเข้าช่องทางหลักได้ ช่วงกม.2+210 (บริเวณพระราม 2 ซอยที่ 20) และเบี่ยงออกช่องทางคู่ขนาน ช่วง กม.1+840 (บริเวณพระราม 2 ซอยที่ 18) ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 21 เมษายน 2567 เวลา 22:00 ถึง 04:00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   🚧ข่าวประชาสัมพันธ์ ของทางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ⛔️ขอแจ้งปิดสะพานกลับรถวัดยายร่ม กม.2+830 เพื่อทดลองใช้ระบบสัญญาณไฟจราจร ระหว่างวันที่ 22 - 25 มกราคม 2567 ขอให้ผู้ใช้ทางไปใช้สะพานกลับรถบริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม 2 ชั่วคราวแทน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการติดตั้ง Precast Segment และ Precast Parapet ⛔️ปิดทางลง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้าเพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 31 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 🚧ขอแจ้งเปิดใช้สะพานกลับรถใหม่ บนถนนพระราม 2 ช่วง กม.2+830 (บริเวณปากซอยวัดยายร่ม) ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ⛔️โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้สะพานกลับรถใหม่นี้ ทดแทนสะพานกลับรถเดิมได้

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรในช่องทางเข้าช่องทางหลัก บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก 🚧เพื่อดำเนินการดึงท่อร้อยสายไฟใต้ดิน (HDPE) ⛔️โดยจะวางแนวเเบริเออร์ในช่องทางเข้าช่องทางหลัก (ด้านซ้ายทาง) บริเวณหน้าห้างเดอะไบรท์ พระราม 2 ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการติดตั้ง Precast Segment และ Precast Parapet ⛔️ปิดทางลง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้าเพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   ทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดสะพานกลับรถเซ็นทรัลพระราม 2 ชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้งชิ้นส่วนงานก่อสร้าง และเทคอนกรีต ระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 พฤศจิกายน 2566 ช่วงเวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. โดยขอให้ผู้ใช้ทางไปกลับรถบริเวณศาลเจ้าพ่องูจงอางแทน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.