โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการจราจร

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Segment (MLP07-10) ถึง (MLP07-11) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+674 (บริเวณตลาดนัดพิบูลย์วิทย์ 4) วันที่ 23 ถึง 27 มกราคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Pier Segment (MLP07-13) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+602 (บริเวณตลาดนัดพิบูลย์วิทย์ 4) วันที่ 27 ถึง 31 มกราคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Segment (MLP07-11) ถึง (MLP07-12) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+642 (บริเวณตลาดนัดพิบูลย์วิทย์ 4) วันที่ 31 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Segment (MLP07-09) ถึง (MLP07-10) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+705 (บริเวณตลาดนัดพิบูลย์วิทย์ 4) วันที่ 17 ถึง 21 มกราคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอแจ้งเปิดทางออกทางคู่ขนานใหม่ ถนนพระราม 2 ช่วง กม.10+250 ฝั่งขาเข้า บริเวณก่อนข้ามทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Pier Segment (MLP07-10) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+705 (บริเวณตลาดนัดพิบูลย์วิทย์ 4) วันที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Span Segment (MLP07-08) ถึง (MLP07-09) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+736 (บริเวณตลาดนัดพิบูลย์วิทย์ 4) วันที่ 9 ถึง 15 มกราคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้ง Portal Beam Box และ Segment Box Girder ⛔️ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) โดยสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า เพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ 5 ถึง 31 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Segment (MLP07-08) ถึง (MLP07-09) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+736 (บริเวณตลาดนัดพิบูลย์วิทย์ 4) วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ถึง 8 มกราคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Segment (MLP07-07) ถึง (MLP07-08) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+796 (บริเวณหน้าตลาดนัดพิบูลย์วิทย์ 4) วันที่ 19 ถึง 25 ธันวาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Pier Segment (MLP07-08) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+766 (บริเวณตลาดนัดพิบูลย์วิทย์) วันที่ 10 ถึง 14 ธันวาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Segment (MLP07-06) ถึง (MLP07-07) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+826 (บริเวณตลาดนัดพิบูลย์วิทย์) วันที่ 12 ถึง 17 ธันวาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Crosshead (MLP07-35) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)4+993 (บริเวณซอยวัดเลา) วันที่ 15 ถึง 20 ธันวาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   กฟผ. แจ้งปิดเบี่ยง จราจรบนถนนพระราม 2 เพื่อดำเนินการติดตั้งเสา Monopole การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตั้งเสา Monopole และตัดต่อสายไฟฟ้า ในช่วงวันที่ 8 ถึง 13 ธันวาคม 2565 โดยจะปิดช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า จำนวน 1 ช่องจราจร ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม. 7+800 (บริเวณเคหะชุมชนธนบุรี 2) วันที่ 8 , 10 และ 12 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น. และจะปิดช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก จำนวนฝั่งละ 1 ช่องจราจร ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม. 7+800 (บริเวณเคหะชุมชนธนบุรี 2) วันที่ 9 , 11 และ 13 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น. ทั้งนี้ กฟผ. ได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Pier Segment (MLP07-07) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+796 (บริเวณตลาดนัดพิบูลย์วิทย์ 4) วันที่ 3 ถึง 6 ธันวาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Segment (MLP07-05) ถึง (MLP07-06) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+856 (บริเวณตลาดนัดพิบูลย์วิทย์ 2) วันที่ 5 ถึง 10 ธันวาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง I-Girder (ROF03-14) ถึง (ROF03-15) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+282 (บริเวณหน้า Index พระราม 2) วันที่ 8 ถึง 12 ธันวาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้ง Portal Beam Box และ Segment Box Girder ⛔️ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) โดยสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า เพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Span Segment (MLP07-04) ถึง (MLP07-05) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+893 (บริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 29 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Crosshead (MLP07-22) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+282 (บริเวณหน้า Index พระราม 2) วันที่ 1 ถึง 4 ธันวาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Crosshead (MLP07-20) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 5+342 (บริเวณหน้า Index พระราม 2) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Span Segment (MLP07-02)ถึง(MLP07-03) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 5+966 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 13 ถึง 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Span Segment (MLP07-03) ถึง (MLP07-04) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 5+929 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 20 ถึง 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Crosshead (MLP07-22) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+282(บริเวณหน้า INDEX พระราม 2) วันที่ 23 ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Crosshead (MLP07-18) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 5+402 (บริเวณหน้า Index พระราม 2) วันที่ 5 ถึง 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Span Segment (MLP07-01) - (MLP07-02) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 6+002 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 6 ถึง 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Crosshead (MLP07-20) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+342 (บริเวณหน้า Index พระราม 2) วันที่ 10 ถึง 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Pier Segment (MLP07-03) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 5+929 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 4 ถึง 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Pier Segment (MLP07-04) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 5+893 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 9 ถึง 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Pier Segment (MLP07-06) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)6+162 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 25 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้ง Portal Beam Box และ Segment Box Girder ⛔️ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) โดยสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า เพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ 1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้งโครงสร้าง Main Truss ⛔️ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) โดยสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า เพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ 20 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Segment (MLP10-23) ถึง (MLP10-24) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 2+211 ถึง กม.(ทล) 2+251 (บริเวณหน้าศูนย์รถยนต์ VOLVO) วันที่ 27 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:30 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Crosshead (MLP07-16) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+482 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 28 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Span Segment (MLP06-26) ถึง (MLP07-01) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 6+002 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Span Segment (MLP06-25) ถึง (MLP06-26) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 6+082 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 23 ถึง 31 ตุลาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Crosshead (MLP07-23) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+252 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 24 ถึง 26 ตุลาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Pier Segment (MLP07-02) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+856 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 28 ถึง 31 ตุลาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้งโครงสร้าง Main Truss ⛔️ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) โดยสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า เพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ 20 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง I-Girder (ROF03-18) ถึง (ROF03-19) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+400 (บริเวณ HomePro พระราม 2) วันที่ 18 ถึง 31 ตุลาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   📣ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🏗เพื่อดำเนินงานยกติดตั้ง Crosshead (MLP07-21) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 5+312 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🏗เพื่อดำเนินงานยกติดตั้ง Span Segment (MLP06-24) ถึง (MLP06-25) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 5+222 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 15 ถึง 22 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🏗เพื่อดำเนินงานยกติดตั้ง Precast Segment (MLP10-22) ถึง (MLP10-23) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 2+211 ถึง กม.(ทล) 2+251 (บริเวณศูนย์รถยนต์ VOLVO) วันที่ 16 ถึง 25 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Pier Segment (MLP06-26) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)6+042 (บริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 12 ถึง 15 ตุลาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Portal Beam Box ⛔️ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) โดยสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า เพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ 13 ตุลาคม ถึง 19 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. ถึง 04:00 น.

   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอแจ้งขยับพื้นที่ก่อสร้างด่านเก็บเงินบางมด 🚧ช่องทางคู่ขนาน ฝั่งขาออก บริเวณปากซอยวัดยายร่ม ถึง จุดขึ้นสะพานกลับรถหน้าหมู่บ้านชิชา ทั้งนี้คงเหลือช่องจราจร 2 ช่องจราจรเท่าเดิม ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Crosshead (MLP07-19) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+372 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้งโครงสร้าง Main Truss ⛔️ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) โดยสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า เพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 12 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. ถึง 04:00 น.

   📣ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🏗เพื่อดำเนินงานยกติดตั้ง Span Segment (MLP06-23) ถึง (MLP06-24) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 6+162 (บริเวณสำนักงานเขตบางขุนเทียน) วันที่ 4 ตุลาคม ถึง 9 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🏗เพื่อดำเนินงานยกติดตั้ง Precast Segment (MLP10-21) ถึง (MLP10-22) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 2+251 ถึง กม.(ทล) 2+291 (บริเวณศูนย์รถยนต์ MG) วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 9 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Pier Segment (MLP06-25) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)6+082 (บริเวณสำนักงานเขตบางขุนเทียน) วันที่ 1 ถึง 10 ตุลาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้งโครงสร้าง Main Truss ⛔️ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) โดยสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า เพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ 26 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. ถึง 04:00 น.

   📣ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🏗เพื่อดำเนินงานยกติดตั้ง Precast Segment (MLP10-20) ถึง (MLP10-21) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 2+291 ถึง กม.(ทล) 2+331 (บริเวณศูนย์รถยนต์ MG) วันที่ 26 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Span Segment (MLP06-22) ถึง (MLP06-23) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 6+202 (บริเวณสำนักงานเขตบางขุนเทียน) วันที่ 24 ถึง 30 กันยายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง I-Girder (ROF03-18) ถึง (ROF03-19) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+400 (บริเวณ HomePro พระราม 2) วันที่ 25 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Crosshead (MLP07-17) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+422 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 26 ถึง 30 กันยายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการติดตั้ง Portal Beam Box ⛔️ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) โดยสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า เพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ 21 ถึง 25 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. ถึง 04:00 น.

   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอแจ้งปิดสะพานกลับรถเซ็นทรัลพระราม 2 ชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Segment ระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. ถึง 04:00 น. โดยขอให้ผู้ใช้ทางไปกลับรถบริเวณศาลเจ้าพ่องูจงอางแทน

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการติดตั้ง Portal Beam Box ⛔️ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) โดยสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า เพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ 16 ถึง 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. ถึง 04:00 น.

   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอแจ้งปิดสะพานกลับรถเซ็นทรัลพระราม 2 ชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Segment ระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. ถึง 04:00 น. โดยขอให้ผู้ใช้ทางไปกลับรถบริเวณศาลเจ้าพ่องูจงอางแทน

   📣ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🏗เพื่อดำเนินงานยกติดตั้ง Precast Segment (MLP10-19) ถึง (MLP10-20) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 2+371 ถึง กม.(ทล) 2+330 (บริเวณศูนย์รถยนต์ MG) วันที่ 13 ถึง 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Crosshead (MLP07-15) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 5+602 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 12 ถึง 15 กันยายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Crosshead (MLP07-17) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+422 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 16 ถึง 22 กันยายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Crosshead (MLP07-19) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+372 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 26 ถึง 30 กันยายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Crosshead (MLP07-13) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 5+602 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Pier Segment (MLP06-23) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)6+162 (บริเวณสำนักงานเขตบางขุนเทียน) วันที่ 9 ถึง 10 กันยายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง I-Girder (ROF03-18) ถึง (ROF03-19) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 5+400 (บริเวณ HomePro พระราม 2) วันที่ 15 ถึง 18 กันยายน 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการรื้อย้ายโครงสร้าง Main Truss ⛔️ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) โดยสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า เพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ 8 ถึง 15 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. ถึง 04:00 น.

   📣ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🏗เพื่อดำเนินงานยกติดตั้ง Precast Segment (MLP10-18) ถึง (MLP10-19) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 2+410 ถึง กม.(ทล) 2+370 (บริเวณปั๊มน้ำมัน SUSCO) วันที่ 3 ถึง 10 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.


   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.