โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการจราจร

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้ง Portal Beam Box และ Segment Box Girder ⛔️ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) โดยสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า เพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้ง Portal Beam Box และ Segment Box Girder ⛔️ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) โดยสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า เพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ 1 เมษายน ถึง 11 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Segment (MLP07-18) ถึง (MLP07-19) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)6+350 (บริเวณโฮมโปร พระราม 2) วันที่ 25 ถึง 31 มีนาคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Pier Segment (MLP07-23) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)6+162 (บริเวณ Index พระราม 2) วันที่ 25 ถึง 31 มีนาคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 🚧ขอแจ้งปิดจุดกลับบนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก (บริเวณหน้า รพ.บางปะกอก 9) และให้ใช้ช่องทางหลักเพื่อไปกลับรถบริเวณหน้าหมู่บ้านชิชามุ่งหน้าไปแยกดาวคะนอง 🔶เพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่มีการจราจรติดขัดและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนถนนพระราม 2 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 🚧ขอแจ้งเปิดช่องทางออกจากทางคู่ขนานเข้าช่องทางหลัก บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก จำนวน 1 ช่องจราจร (บริเวณใต้ทางด่วน) 🔶เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในเวลาเร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เฉพาะเวลา 15:30 น. ถึง 16:30 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Segment (MLP07-17) ถึง (MLP07-18) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)6+380 (บริเวณโฮมโปร พระราม 2) วันที่ 17 ถึง 23 มีนาคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Pier Segment (MLP07-22) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)6+202 (บริเวณ Index พระราม 2) วันที่ 17 ถึง 24 มีนาคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Segment (MLP07-16) ถึง (MLP07-17) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)6+431 (บริเวณโฮมโปร พระราม 2) วันที่ 10 ถึง 16 มีนาคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Pier Segment (MLP07-20) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)6+278 (บริเวณ Index พระราม 2) วันที่ 12 ถึง 17 มีนาคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Segment (MLP07-15) ถึง (MLP07-16) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)6+476 (บริเวณโฮมโปร พระราม 2) วันที่ 4 ถึง 9 มีนาคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Pier Segment (MLP07-19) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)6+314 (บริเวณ Index พระราม 2) วันที่ 7 ถึง 12 มีนาคม 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้ง Portal Beam Box และ Segment Box Girder ⛔️ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) โดยสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า เพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Segment (MLP07-14) ถึง (MLP07-15) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+522 (บริเวณโฮมโปร พระราม 2) วันที่ 22 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Crosshead (MLP08-03) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)4+993 (บริเวณซอยวัดเลา) วันที่ 22 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Segment (MLP07-13) ถึง (MLP07-14) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 5+602 (บริเวณโฮมโปรพระราม 2) วันที่ 15 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   แขวงทางหลวงธนบุรี ร่วมกับ ฝ่ายจราจร สน.บางมด ได้ทำการทดลองปิดช่องทางออกจากทางคู่ขนานเข้าช่องทางหลัก บนถนนพระราม 2 (บริเวณใต้ทางด่วน) ฝั่งขาออก เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงทำการปิดช่องทางออกเพื่อแก้ปัญหารถตัดกระแส ที่เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อให้การสัญจรในช่องทางหลักวิ่งได้คล่องตัว

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Segment (MLP07-12) ถึง (MLP07-13) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+562 (บริเวณเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 7 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Pier Segment (MLP07-16) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+482 (บริเวณตลาดนัดพิบูลย์วิทย์ 4) วันที่ 8 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.


   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.