โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยดำเนินการตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตผู้ขับขี่ เอกสารปจ. ของเครื่องจักรที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบช่องเปิดและแนวแบริเออร์พลาสติกพร้อมกับเพิ่มทรายถ่วงน้ำหนัก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยกับผู้ใช้รถบนถนนพระราม 2 เป็นมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการล้างแบริเออร์ แผงผ้าใบและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างเพื่อการลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น เป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk ⛑️ เพื่อเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมอบรมแนะนำจุดอ่อนข้อควรระวัง และทำการตรวจสอบอุปกรณ์วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับเข้าปฏิบัติงาน และให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้ปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง,วิศวกรประจำโครงการฯ และ ผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 🚧ได้จัดอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงาน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกลับเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการด้านมาตรการความปลอดภัยได้ถูกต้อง และให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยดำเนินการตรวจสอบนั่งร้านที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง ยึดมาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรทับเส้นจราจรที่ลบเลือนเพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรทับเส้นจราจรที่ลบเลือน ช่องทางหลัก บริเวณศาลเจ้าแม่งูจงอางและลูก ถึง ทางลงคลองสนามชัย เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขแผงป้ายผ้าใบที่ชำรุดพร้อมเชื่อมติดลิ่มขาโครงป้ายที่โยกเยกตามแนวเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหนึ่งในมาตรการของทางโครงการค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดทางลง ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚧เพื่อดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้ง Portal Beam Box และ Segment Box Girder ⛔️ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร ⛔️ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) โดยสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า เพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ 19 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรทับเส้นจราจรที่ลบเลือนเพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk ⛑️ ก่อนการปฏิบัติงาน แจ้งเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง,ข้อกำหนดในงานยกของในที่สูงการยึดเกาะชิ้นงานต้องมีความมั่นคงแข็งแรง,ตรวจสอบอุปกรณ์การยกก่อนจะปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งไฟนีออนส่องสว่างเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มแสงสว่างในการมองเห็นของประชาชนที่สัญจรบนถนนพระราม 2 เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวัน สัญญาที่ 2 วันที่ 13 มีนาคม 2566 🚧ฝ่ายความปลอดภัยของกิจการร่วมค้า ซีทีบี ได้จัดกิจกรรม Safety Talk เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน (โซน 3 บริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) ทุกคนที่ร่วมปฏิบัติงานมาตั้งแต่เริ่มโครงการก่อสร้างฯ จนครบ 3,000,000 ชั่วโมงการทำงาน ที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตหรือหยุดงานเกิน 3 วัน ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติตตั้งแผงป้ายผ้าใบพร้อมผูกมัดและแก้ไขเปลี่ยนป้ายผ้าใบที่ขาดชำรุดตามในเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหนึ่งในมาตรการของทางโครงการค่ะ

   📣ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกดินก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายและการตกหล่นของเศษดินบนถนน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการลดปัญหาฝุ่นละอองของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการผูกมัดตาข่ายป้องกันวัสดุกั้นตกจากที่สูง และทำความสะอาดพื้นที่ทำงานบนที่สูงอยู่สม่ำเสมอ เป็นมาตรการป้องกันอุบัติเหตุสิ่งของตกหล่นของทางโครงการฯ ค่ะ


   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.