โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ

   📣ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรทับเส้นจราจรที่ลบเลือนเพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ

   📣ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกดินก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการลดปัญหาฝุ่นละอองของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรและนั่งร้านที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานค่ะ

   📣ทางโครงการฯ จัดรถดูดฝุ่นทำความสะอาดผิวจราจรบนถนนพระราม 2 เพื่อดูดฝุ่น เศษดิน ทราย ที่เกิดจากงานก่อสร้าง เป็นหนึ่งในมาตรการลดปัญหาฝุ่นละอองของทางโครงการฯ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการนำแบริเออร์พลาสติกปิดช่องเปิด พร้อมเติมทรายถ่วงน้ำหนักและนำเหล็กตัวครอบแบริเออร์พลาสติก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยกับผู้ใช้รถบนถนนพระราม 2 เป็นมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจความปลอดภัยอาชีวอนามัย (ประจำสัปดาห์) ในเขตพื้นที่ก่อสร้างและการทำงานบนที่สูง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรใหม่ เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรใหม่ เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแนวแบริเออร์พลาสติกพร้อมกับเพิ่มทรายถ่วงน้ำหนัก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยกับผู้ใช้รถบนถนนพระราม 2 เป็นมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ ค่ะ

   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ได้จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้านและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติและสามารถตรวจสอบนั่งร้านได้ถูกต้องตามขั้นตอนการดำเนินการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านอย่างมีประสิทธิภาพ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบการคล้องเกี่ยวแบริเออร์พลาสติก หลังจากปฏิบัติงานเสร็จ ก่อนคืนผิวจราจรให้กับผู้ใช้ทาง เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรใหม่ ช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า (บริเวณหน้าโรงพยาบาลนครธน) เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้างของทางโครงการฯ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งแผงผ้าใบเพิ่มในเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างของทางโครงการค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจความปลอดภัยอาชีวอนามัย (ประจำสัปดาห์) ในเขตพื้นที่ก่อสร้างและการทำงานบนที่สูง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรใหม่ เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   📣ทางโครงการฯ ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อทำการสูบน้ำที่ท่วมขังบนถนนพระราม 2 ในช่วงขณะที่ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำท่วมขังได้ลดอย่างรวดเร็ว เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   วันที่ 1 ตุลาคม 2565 🚧โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ได้จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการป้องกันอัคคีภัยขั้นต้น และควบคุมให้เกิดความปลอดภัยโดยนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานให้เหมาะสม

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ประจำสัปดาห์) ในเขตพื้นที่ก่อสร้างและที่พักอาศัยของพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีเส้นจราจรใหม่ เพื่อความมองเห็นได้ชัดเจนและปลอดภัยกับผู้ใช้ทาง บนถนนพระราม 2 ค่ะ

   🚧ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งแผงผ้าใบและผูกยึดแผงผ้าใบที่ในเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างของทางโครงการค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   📣ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้างของทางโครงการฯ ค่ะ

   วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10:00 น. ทางโครงการฯ ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยของพนักงาน จึงจัดให้มีการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะ

   วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น. -พล.ต.ต สยาม บุญสม รอง ผบช.น. -พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9 -พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ รอง ผบก.น.9 -พ.ต.อ. พรชัย ชลอเดช รอง ผบก.น.9 -พ.ต.อ.ไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม รอง ผบก.น.9 -พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 -ผอ.เขตบางขุนเทียน และ ผอ.รร. ราชมนตรี พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา,ประชาชนจิตอาสารวม 300 นาย และเจ้าหน้าที่ทางโครงการฯ ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีกิจกรรมทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจร กิจกรรมปลูกต้นไม้ และมอบสิ่งของให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม เชื่อมนุกุล) ซ.เทียนทะเล7 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งไฟนีออนและไฟสัญญานวับวาบเพิ่มเติม ในเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งแผงผ้าใบที่ชำรุดและผูกยึดแผงผ้าใบในเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างของทางโครงการค่ะ

   📣 ทางโครงการได้จัดกิจกรรม Safety Talk เรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง,แจ้งข้อกำหนดในงานยกของในที่สูงการยึดเกาะชิ้นงานต้องมีความมั่นคงแข็งแรง,ตรวจสอบอุปกรณ์การยกก่อนจะปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คและผูกยึดแก้ไขแผงผ้าใบที่ชำรุด บริเวณตามแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยเป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   #ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล #เขตจอมทอง จัดอบรมโครงการจอมทองลดมลพิษ ใกล้ชิดสถานประกอบการ รุ่นที่ 1 (18 ส.ค.65) เวลา 9.00 น.นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานเปิดโครงการจอมทองลดมลพิษ ใกล้ชิดสถานประกอบการ รุ่นที่ 1 โดยมีตัวแทนจากบริษัท สถานประกอบการต่างๆ และพนักงานขับรถยนต์ราชการของเขตจอมทอง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน โดยได้เกียรติจากวิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ บรรยายเรื่องมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เชิงป้องกัน และวิธีการขับขี่รถยนต์เพื่อลดมลพิษ และวิทยากรจากกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษารถราชการและการตรวจวัดมลพิษรถราชการ

   📣 ทางโครงการได้จัดกิจกรรม Safety Talk เรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง,แจ้งข้อกำหนดในงานยกของในที่สูงการยึดเกาะชิ้นงานต้องมีความมั่นคงแข็งแรง,ตรวจสอบอุปกรณ์การยกก่อนจะปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเก็บอุปกรณ์พร้อมทำความสะอาดหลังจากปฏิบัติงานเสร็จไม่ให้มีเศษวัสดุร่วงที่อาจจะตกหล่นได้ เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสมในเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ ค่ะ

   📣ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแนวแบริเออร์พร้อมกับเติมทราย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยผู้ใช้รถบนถนนพระราม 2 เป็นมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการฉีดล้างแผงผ้าใบและแบริเออร์ในเขตพื้นที่ก่อสร้างเป็นการลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้างของทางโครงการฯ ค่ะ

   วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น. ทางโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยภายในโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางบนถนนพระราม 2 โดยมีเจ้าหน้าที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ด้วยค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งแผงผ้าใบที่ชำรุดในเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างของทางโครงการค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่แก้ไขตาข่ายนิรภัยที่ชำรุด บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานบนที่สูง เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่น เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการลบเส้นจราจรเดิมและทาสีเส้นจราจรใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน บนถนนพระราม 2 ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหลอดไฟนีออน ไฟสัญญาณวับวาบ บริเวณตามแนวพื้นที่ก่อสร้าง เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

   วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00 น. ทางโครงการฯ ได้จัดประชุมกำหนดมาตรการเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยภายในโครงการฯ และพื้นที่ข้างเคียง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยของกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่แก้ไขแผงผ้าใบที่ชำรุด และ ทำความสะอาดหลอดไฟนีออน ไฟสัญญาณวับวาบ บริเวณตามแนวพื้นที่ก่อสร้าง เป็นมาตรการของทางโครงการฯ ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสมในเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสมในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ค่ะ #มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

   วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 น. -พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9 -พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ รอง ผบก.น.9 -พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผกก.สน.ท่าข้าม -พ.ต.ท.อลงกรณ์ คลังเงิน รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา สน.ท่าข้าม และเจ้าหน้าที่ทางโครงการฯ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาสีขอบทาง บริเวณหน้าห้างเซนทรัล พระราม 2 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

   📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีเส้นจราจรใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน บนถนนพระราม 2 ค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ กทพ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

   📢ทางโครงการฯ ได้ทำการตรวจสอบแนวแบริเออร์พลาสติก หลังจากการปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืน เป็นมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีเส้นจราจรใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน บนถนนพระราม 2 ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสมในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ค่ะ #มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

   📢ทางโครงการฯ ทำการแจกสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการปิดจราจรทางลอดใต้สะพานคลองสนามชัย ตามชุมชนวัดเลา และ ผู้สัญจรใต้สะพานคลองสนามชัย ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ค่ะ หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งได้ที่ ☎️ 02-101-0493

   ทางโครงการฯ ได้ทำการตรวจสอบแนวแบริเออร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการความปลอดภัยในเส้นทางก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565"

   ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสมในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการกวาดทำความสะอาดในเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหนึ่งในมาตรการลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างค่ะ.

   📣ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🏗เพื่อดำเนินงานยกติดตั้ง Crosshead (MLP06-22) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 2 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 6+202 (บริเวณสะพานกลับรถเซ็นทรัลพระราม 2) วันที่ 12 ถึง 15 มีนาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🏗เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Span Segment (MLP06-11) และ (MLP06-12) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 6+600 ถึง กม.(ทล) 6+630 (บริเวณโรงพยาบาลนครธน) วันที่ 14 ถึง 17 มีนาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🏗เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Span Segment (MLP06-11) และ (MLP06-12) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 6+600 ถึง กม.(ทล) 6+630 (บริเวณโรงพยาบาลนครธน) วันที่ 18 ถึง 19 มีนาคม 2565 เวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ 02-101-0493

   📢ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ เรื่องขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🏗เพื่อดำเนินงานยกติดตั้ง Crosshead (MLP10-26) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 2 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 2+200 ถึง กม.(ทล) 2+800 (บริเวณศูนย์รถยนต์ Mitsubishi ) วันที่ 11 ถึง 14 มีนาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ 02-101-0493

   📣ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🏗เพื่อดำเนินงานยกติดตั้ง Precast Segment (MLP10-07) ถึง (MLP10-09) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล) 2+760 ถึง กม.(ทล) 2+832 (บริเวณหน้าศูนย์รถยนต์ Mitsubishi) วันที่ 11 ถึง 20 มีนาคม 2565 เวลา 21:30 น. ถึง 04:00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ 02-101-0493

   ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดแผงผ้าใบและแบริเออร์ในเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหนึ่งในมาตรการลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างค่ะ.

   📢ทางโครงการฯ ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ⛔️เพื่อแจ้งการปิดเบี่ยงจราจร ช่องทางหลัก ฝั่งขาออก เพื่อดำเนินงานก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางด่านพุทธบูชา ⛔️ช่วง กม.(ทล)1+310 (บริเวณใต้ทางด่วนดาวคะนอง) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 มิถุนายน 2565 ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ 02-101-0493

   ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณใต้คลองสนามชัย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสมในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ค่ะ ⛔️หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่ ☎️02-101-0493 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

   📢ทางโครงการฯ ทำการแจกสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางพุทธบูชา ของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 2 ตามชุมชนในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ค่ะ


   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.