โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
    📢ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรใหม่ เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดเจนและความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 ค่ะ
 
    ประชาสัมพันธ์ของทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนพระราม 2 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Pier Segment (MLP07-08) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+766 (บริเวณตลาดนัดพิบูลย์วิทย์) วันที่ 10 ถึง 14 ธันวาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Segment (MLP07-06) ถึง (MLP07-07) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)5+826 (บริเวณตลาดนัดพิบูลย์วิทย์) วันที่ 12 ถึง 17 ธันวาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น. 🚧เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Precast Crosshead (MLP07-35) ⛔️ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก ฝั่งละ 4 เลน ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม.(ทล)4+993 (บริเวณซอยวัดเลา) วันที่ 15 ถึง 20 ธันวาคม 2565 เวลา 22:00 น. ถึง 04:00 น.
 
    กฟผ. แจ้งปิดเบี่ยง จราจรบนถนนพระราม 2 เพื่อดำเนินการติดตั้งเสา Monopole การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตั้งเสา Monopole และตัดต่อสายไฟฟ้า ในช่วงวันที่ 8 ถึง 13 ธันวาคม 2565 โดยจะปิดช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า จำนวน 1 ช่องจราจร ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม. 7+800 (บริเวณเคหะชุมชนธนบุรี 2) วันที่ 8 , 10 และ 12 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น. และจะปิดช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า และ ฝั่งขาออก จำนวนฝั่งละ 1 ช่องจราจร ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม. 7+800 (บริเวณเคหะชุมชนธนบุรี 2) วันที่ 9 , 11 และ 13 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น. ทั้งนี้ กฟผ. ได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ
 


ความก้าวหน้าโครงการ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการแบบสะสม (ข้อมูล ณ วันที่ 06/12/2565)

ผลงาน
58.80%
 
แผนงาน 58.71%
เร็ว+/-ช้า +0.09%

รับเรื่องร้องเรียน
 

     
   
Copyright © 2563. Developer By Neediss Co.Ltd.